Risøyhamn skole med logo.png

I mars 2021 designet jeg logoen til Risøyhamn skole i Andøy kommune. For ikke så mange år siden flyttet Risøyhamn skole inn i nytt skolebygg. I dette skolebygget er det et stort triangulært vindu inn til det de kaller for "hjertet" i skolen. Dette var noe kunden ønsket å få med i logoen, i tillegg til den varme rødfargen som er på utsiden av bygget.

Logo sort+transp bakgr.png.png
Logo farge+hvit bakgr.png.png
Logo hvit+transp bakgr.png.png

Sekundærlogo

Hovedlogo

Sekundærlogo