I 2020 fikk jeg det ærefulle oppdraget å designe Beiarn kommunes ordførerkjede i tillegg til å være prosessansvarlig. Dette inkluderte blant annet skissing og digitale prototyper, jevnlige møter med ordføreren og politikerne for å presentere og diskutere designidéer, og ikke minst kontakt med gullsmeden gjennom produseringen av kjedet. Den 5. februar 2021 ble ordførerkjedet høytidelig overrakt på Moldjord i Beiarn.

 
Ordførerkjede (C)2020 Malin Steffen Berg

Illustrasjonen av ordførerkjedet som jeg har laget i Illustrator og Photoshop.

Ordførerkjede Beiarn kommune.jpg

Ordførerkjedet som er laget av gullsmed Truls Grønvold.

Video av designprosessen

Publiseringer

Saltenposten

06.02.21

"Et historisk ordførerkjede"

Saltenposten

03.02.21

"Historisk overrekkelse av ordførerkjede"

Saltenposten

07.11.20

"Designet Beiarns ordførerkjede"